Д е т с к а   г р а д и н а
Гр. Бяла Слатина
ДГ "Незабравка" гр.Б.Слатина е основана на 26.05.1972г. като временна детска градина в т.нар. Груева къща с директор Спаска Динкова и учителки - Мария Ганева, Богдана Каменова и Станка Иванова. През септември 1975 г. се обединяват ЦДГ №4 и ЦДГ №5 в шестгрупно детско заведение. За директор е назначена младата и амбициозна учителка Стефка Симеонова.
На 28.09.1978г. е открита новата слънчева сграда на ЦДГ № 4 на ул."Дондуков"№33 от нашата съгражданка Цола Драгойчева. Детската градина получава красивото име "Незабравка".
Днес в ДГ "Незабравка" гр. Б.Слатина с филиали ДГ с. Соколаре и ДГ с. Тлачене функционират шест целодневни предучилищни групи общо със 149 деца. Тя винаги е била гордост за града ни като дългогодишен базов център на селищната система и престижно детско заведение със свой собствен имидж и достойно място в системата на предучилищното възпитание. В нея работят опитни и високо квалифицирани педагози - 6 магистри по Предучилищна педагогика, 3 бакалаври и 4 професионални бакалаври. Почти всички учители са защитили професионално-квалификационна степен. Всички деца в ДГ "Незабравка" - гр. Бяла Слатина получават качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.
Страници и полезни връзки
" Една детска градина цъфти
ремонтирана и обновена.
Една детска градина върви
към новост и промени.
"Незабравка" се нарича
и децата я обичат "
ЗА "НЕЗАБРАВКА" НЯМА ЗАБРАВА!
© 2013-2016             ДГ "Незабравка" гр. Бяла Слатина                                                                                               
Добре дошли в официалния сайт на детска градина "Незабравка" гр. Бяла Слатина.
Начало                                                               
За нас 
Групи
Проекти      
Галерия        
Филиали
Контакти