Превенция на риск и насилие

Предвид необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции, Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция по закрила на детето и други отговорни институции е разработило Междуинституционален план за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.